De Klant kan de Serviceprovider vragen om de levering van het bestelde Product te regelen (op kosten van de Klant) of de Producten rechtstreeks bij de Serviceprovider af te halen.

Als de leveringsoptie wordt gekozen, verbindt de dienstverlener zich ertoe alles in het werk te stellen om het bestelde product binnen vijf werkdagen na registratie en validatie van de bestelling te leveren, behalve in geval van voorraadtekort of kennisgeving in tegenstelling tot onze logistieke dienstverlening.

De vermelde termijnen op de Website zijn louter informatief en houden geen formele verplichting in. Ze komen overeen met de gebruikelijke gemiddelde verwerkings- en levertijden.

Tenzij de Partijen een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, erkennen en aanvaarden de Partijen dat bij niet tijdige levering geen vergoeding kan worden verkregen.

De bestelling wordt gevalideerd na ontvangst van betaling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen, gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten bij het sluiten van de overeenkomst op de klant over.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing tussen professionëlen tijdens hun aankopen op afstand, terugname is niet mogelijk.

Alleen schriftelijke klachten die ons binnen acht dagen na ontvangst van de goederen bereiken, kunnen in behandeling worden genomen.


Zie algemene voorwaarden.